De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Workshop ‘Zorgkwekerij starten?’

Op woensdag 31 oktober a.s. zal een workshop plaatsvinden met als titel Zorgkwekerij starten?. Tijdens deze bijeenkomst willen onderzoekers van Wageningen UR glastuinders informeren over de mogelijkheden om een zorgkwekerij te starten. Op diverse plaatsen in het land zijn boeren actief met een zorgboerderij, maar in de glastuinbouw gebeurt hierin nog weinig. Zorgbegeleiders hebben aangegeven veel perspectieven te zien voor zorgkwekerijen.
 
Tijdens de bijeenkomst zal worden ingegaan op vragen als ‘wat is een zorgkwekerij’, ‘van welke vergoedingen kan ik gebruik maken’, ‘welke constructies met zorginstellingen zijn er mogelijk?’, ‘wat komt er allemaal kijken bij het opstarten van een zorgkwekerij? ’. Hiervoor zijn een aantal sprekers van relevante organisaties, waaronder de Stichting Landbouw en Zorg, en een aantal ervaren zorgondernemers uitgenodigd. ’s Avonds vinden een aantal workshops plaats waarbij zorgondernemers met verschillende doelgroepen van patiënten hun ervaringen zullen delen met de aanwezige deelnemers. Het gaat hierbij o.a. om een zorgboerderij met leerwerktrajecten, een zorgkwekerij die dagbesteding biedt aan verstandelijk gehandicapten en om een begeleider van zorgbedrijven die met elkaar samenwerken.
De workshop duurt van 15.30 tot 20.30 uur en vindt plaats in Het Westland. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Carin van der Lans (WUR Glastuinbouw, 0317-485516) of Gerben Splinter (LEI, 070-3358250).

<<< terug