De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Arbeidsinspectie: zorgboerderijen voelen verantwoordelijkheid

Barneveld, 16 januari 2007 - De Arbeidsinspectie heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd onder zorgboerderijen. Hierbij werd gekeken naar de arbeidsrisico’s waaraan de deelnemers blootstaan en in welke mate de Arbeidsinspectie een handhavingsrol zou moeten vervullen. De bevindingen van dit onderzoek zijn positief te noemen.
 
De Arbeidsinspectie heeft vastgesteld dat er een gezagsverhouding bestaat ten opzichte van de zorgvragers. De boer(in) of begeleider bepaalt welke werkzaamheden de cliënt gaat verrichten. “De bezochte zorgboerderijen voelen deze verantwoordelijkheid ook als zodanig”, aldus het rapport van de Arbeidsinspectie.
 
De Arbeidsinspectie was met name positief over het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen. Dit is een methode, waarbij zorgboerderijen zichtbaar maken van dat wat ze op hun bedrijf te bieden hebben aan begeleiding en zorg. “Er zullen waarschijnlijk weinig tot geen misstanden worden aangetroffen bij de zorgboerderijen die in het bezit zijn van het speciale kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen”, zo schrijft de Arbeidsinspectie. “De zorgboeren waren zich bewust van de risico’s die er kunnen zijn voor de deelnemers. De zorgboeren hechten zelf zeer veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden en waren daar bijzonder actief mee bezig.”
 
Er ontwikkelt zich een trend in de zin van dat de zorginstanties, die gebruik maken van zorgboeren, zelf gaan eisen dat de zorgboer een keurmerk heeft. Een voorbeeld hiervan is de stichting RADAR. Zorgvragers kunnen zelf ook uitzoeken of een zorgboerderij al dan niet met het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen werkt. Op de website www.zorgboeren.nl een selectie worden gemaakt van zorgboeren die het keurmerk van het steunpunt hebben

<<< terug