De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Verdere versoepeling maatregelen varkenspest

Gisteren is het toezichtsgebied voor de varkenspest bij Winterswijk omgezet in een buffergebied. Alle testen onder de varkens in dat gebied wijzen uit dat er geen varkenspest aanwezig is. Alle varkensbedrijven in dit toezichtsgebied zijn de afgelopen tijd twee keer bezocht voor zowel klinisch als bloedonderzoek. Volgens de EU-beschikking kan dan 40 dagen ná de reiniging en ontsmetting van het bedrijf waar varkenspest is geconstateerd het toezichtsgebied worden opgeheven. Dat bedrijf ligt in Borken, net over de grens met Duitsland.
 
In het toezichtgebied was vervoer van vee niet toegestaan. Ook voor het veevoer en andere diensten golden beperkende maatregelen. In het buffergebied gelden nog beperkende maatregelen voor het vervoer van varkens. Zo mogen slachtvarkens alleen één op één (direct van het bedrijf) naar het slachthuis nadat de dieren klinisch door een dierenarts zijn onderzocht. Voor fokdieren en biggen geldt dat zij alleen één-op-één naar een ander bedrijf mogen worden vervoerd als ze klinisch zijn onderzocht. Voor transport van fokdieren en biggen naar een bedrijf buiten het buffergebied geldt dat aanvullend bloedonderzoek moet worden uitgevoerd. In alle gevallen moet het vervoermiddel na elke lossing op een erkende wasplaats worden gereinigd.

<<< terug