De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Contracteerplicht zorgkantoren opgeheven

Tot nu toe waren zorgkantoren op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verplicht met elke toegelaten instelling in het werkgebied een contract te sluiten. Producten kunnen echter per aanbieder verschillen, evenals de prijs per functie. Als de zorgkantoren willen selecteren op kwaliteit en prijs van de zorg, dan moeten zij ook de vrijheid hebben om tussen aanbieders te kiezen en met bepaalde aanbieders geen contract te sluiten, is de gedachte van VWS.
 
Staatssecretaris Ross (VWS) heeft daarom per 1 september 2004 de contracteerplicht voor zorgkantoren opgeheven. Zorgkantoren zijn nu niet langer verplicht met elke toegelaten instelling in hun werkgebied een contract af te sluiten.
Zij wil zo de zorgkantoren de mogelijkheid geven zorg doelmatiger in te kopen. Het gaat om de functies huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding en behandeling voor zover niet gekoppeld aan verblijf.
Als de zorgkantoren niet meer lle nieuwe aanbieders hoeven te contracteren, kan de groei van de AWBZ beter worden beheerst, is de achterliggende gedachte. De eis dat een zorginstelling een AWBZ-toelating voor n of meerdere zorgfuncties heeft om zorg in die functies in natura te mogen leveren, blijft van toepassing.
 
Voor meer informatie over de AWBZ zie www.minvws.nl

<<< terug