De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Nieuwe directeur steunpunt

Per 16 april is Jaap Meijer benoemd als directeur van het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg. Het afgelopen jaar heeft Harm Wieling die functie waargenomen in afwachting van de subsidie voor de komende jaren. Jaap is benoemd voor 32 uur per week. Hij begint met 16 uur in verband met het afbouwen van werkzaamheden in zijn oude baan. Harm gaat per 17 mei het voorzitterschap van het bestuur van de Stichting Landbouw & Zorg weer op zich nemen.
 
Jaap was de afgelopen jaren actief in het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van verbrede landbouw, zoals de oprichting van Co÷peratie Stadteland en Stichting Green Valley et cetera. Binnen die kaders heeft hij diverse projecten op het gebied van verbreding van functies op het platteland uitgevoerd, waaronder de AWBZ toelating van de zorgboeren in Gelderland (BEZIG). Voor die tijd was hij directeur van Stichting Kennisstad Wageningen en Technocentrum de Vallei. Jaap Meijer is hierdoor al thuis in de sector Landbouw, Zorg en Welzijn.
 
De komende tijd gaat Jaap zich vooral bezig houden met de strategie voor het steunpunt. Na juli 2009 stopt de subsidie. De Ministeries van LNV en VWS hebben aangegeven dat het steunpunt daarna minder afhankelijk moet worden van hun basissubsidie. Het steunpunt wil zich ontwikkelen tot een maatschappelijke onderneming voor de sector Landbouw, Zorg & Welzijn en binnen die sector met name voor de zorgboeren in Nederland. Via onze nieuwsbrief van het steunpunt, deze website  en andere kanalen zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Jaap is via het steunpunt bereikbaar, zijn mailadres is jaap@landbouwzorg.nl.

<<< terug