De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Nieuwe maatregelen vogelgriep

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de afschermplicht voor pluimvee in heel Nederland in. De snelle verspreiding van virus in zwanen naar onder andere Duitsland vormt hiertoe de aanleiding. De minister laat dus het onderscheid tussen hoogrisicogebieden en laagrisicogebieden vervallen. Ook is er geen onderscheid meer tussen maatregelen voor hobbydieren binnen en buiten de bebouwde kom. 
 
Op maandag 20 februari wordt de afschermplicht officieel van kracht. Tot die tijd roept de minister houders van pluimvee op om het pluimvee af te schermen. De afschermplicht houdt in dat er geen contact mag zijn tussen pluimvee en wilde vogels. Ook moet de bovenzijde van uitloopruimtes en hokken afgedicht worden tegen het risico van besmetting via uitwerpselen van wilde trekvogels.

Markten waar pluimvee, loopvogels en postduiven worden verhandeld zijn in Nederland niet toegestaan. Tentoonstellingen, shows, wedvluchten en dergelijke met (sier)pluimvee, loopvogels of postduiven zijn vanaf maandag ook verboden. Alleen overdekte markten en overdekte tentoonstellingen voor andere siervogels zijn toegestaan.

<<< terug