De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg blijft!

De twee amendementen ingediend door mevr. C.A. Vietsch, en mevr. G.A. Verbeet (begroting VWS) en de heren J.J. Atsma en H.E. Waalkens (begroting LNV) zijn door de Tweede Kamer aangenomen. Zowel op de begroting van LNV als VWS wordt financiŽle ruimte gemaakt. EuroparlementariŽr Lambert van Nistelrooij, voorzitter van de Raad van Advies van het steunpunt, is zeer verheugd over het behaalde resultaat. 'Dankzij de inzet van de Tweede Kamerleden kan de bijzondere combinatie van landbouw en zorg verder worden ontwikkeld.'
 
'We gaan de komende drie jaar vol enthousiasme verder,' aldus Harm Wieling, waarnemend directeur van het steunpunt. Een grotere bekendheid van zorgboerderijen bij de zorgwereld staat op de planning. Ook is het streven dat zoveel mogelijk zorgboeren en -boerinnen met de Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen zullen gaan werken. Daarnaast is het steunpunt voorstander van regionalisering, waarbij zorgboerderijen op regionaal niveau nauw samenwerken.

<<< terug