De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Oproep leer-werkbedrijven

Definitie:
Een agrarisch leer-werkbedrijf is een agrarische onderneming waar mensen kunnen leren werken of werkend kunnen leren. De deelnemer heeft als persoonlijk doel door te stromen naar een (betaalde) baan. De hier bedoelde leer-werktrajecten worden gefinancierd door het UWV of de gemeente en richten zich op de volgende doelgroepen:
- schoolverlaters zonder diploma van het VMBO
- schoolverlaters van speciaal onderwijs
- stagiaires uit het speciaal onderwijs
- langdurig werklozen

- deel arbeidsongeschikten (WAO, WAjong)

Biedt uw bedrijf leer-werktrajecten volgens de bovenstaande definitie, dan is het interessant om u aan te melden bij het steunpunt. Als bij ons bekend is wie leer-werktrajecten aanbieden, kunnen wij deze bedrijven gerichter informeren over ontwikkelingen. Ook kunnen we specifieke ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door onderling informatie uit te uitwisselen of ondersteuning bij het uitwerken van ideeen die ten goede komen aan leer-werkbedrijven in het algemeen. Meldt u hier aan.

<<< terug