De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Landelijke uitreiking Een ploeg van goud

In 176 gemeenten zijn de boeken van Een ploeg van goud persoonlijk overhandigd. Maar liefst 136 wethouders, 32 beleidsmedewerkers en 21 burgemeesters hebben op 30 november Een ploeg van goud ontvangen. Er hebben tal van activiteiten die dag plaatsgevonden. Zo hebben 121 gemeenten een rondleiding gekregen op de zorgboerderij. Soms ging dat gepaard met een echte boerenlunch, ezeltje rijden of een ochtend meehelpen op de boerderij. In de evaluatieformulieren komt zeer vaak terug hoe positief er werd gereageerd door de gemeentelijke vertegenwoordigers. Het boek was een mooie aanleiding om het gesprek op gang te brengen, zeker ook met de mogelijke komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De zorgboerderijen zelf hebben ook de krachten gebundeld. Bij een op de zes gemeenten werkten verschillende zorgboerderijen samen aan de uitreiking.
 
In de knipselkrant van november hebben wij een selectie geplaatst van de krantenartikelen die zijn verschenen rond 30 november. Mocht u hierin geinteresseerd zijn, dan kunt u deze bestellen voor 3 euro bij Gerda.

<<< terug