De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Afstudeeronderzoek effect paarden op kinderen

Roos Luik, studente pedagogische wetenschappen, heeft in het kader van haar afstuderen een onderzoek gedaan naar het effect van wekelijkse omgang met paarden op kinderen met een, door een zorginstelling gediagnosticeerd of geindiceerd, probleem. Er wordt specifiek onderzocht of er sprake is van angstvermindering en vermindering van hyperactieve gedragingen en aandachtstekort. Daarnaast wordt gekeken naar andere effecten die kinderen zelf ervaren.
 
De steekproef bestaat uit 37 kinderen, waarvan 10 jongens en 27 meisjes. Er is gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst en een gestructureerd interview. De gestructureerde vragenlijst is geanalyseerd met behulp van t-toetsen voor verschillen tussen twee gemiddelden. Het interview is geanalyseerd met behulp van descriptieve statistieken. Uit de analyses blijkt dat wekelijkse omgang met paarden significant zorgt voor angstvermindering bij kinderen met problemen. Daarnaast geeft een groot percentage van de onderzochte kinderen aan dat zij rustiger worden van de wekelijkse omgang met paarden. Andere effecten, van wekelijkse omgang met een paard op kinderen met een probleem, die genoemd worden zijn: vergroten van het zelfvertrouwen en vrolijker zijn in het dagelijkse leven.
 
Om het rapport digitaal te ontvangen, kunt u contact opnemen met Roos Luik,  luikroos@hotmail.com

<<< terug