De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Resultaten open dag

Zaterdag 25 juni konden belangstellenden bij 130 zorgboerderijen een kijkje nemen. Op die datum vond namelijk de Landelijke Open Dag voor Zorgboerderijen plaats! De zorgboerderijen die hun staldeuren open hebben gezet hebben de afgelopen twee weken een vragenlijst ingevuld hoe deze bijzondere dag is verlopen. Gemiddeld kreeg elke zorgboerderij maar liefst 254 bezoekers op hun erf. Vooral dorpsgenoten, familie en vrienden van cliŽnten en potentiŽle cliŽnten bezochten de boerderij.
               
Veel zorgboerderijen organiseerden activiteiten voor kinderen, zoals dieren aaien, spelletjes spelen en pony rijden. Ook werd er door de meeste bedrijven een rondleiding gehouden. Op ťťn derde van de zorgboerderijen konden de belangstellenden zich te goed doen aan heerlijke versnaperingen, zoals pannekoeken en andere zelfgemaakte lekkernijen. Verder werden er bij sommige boerderijen demonstraties gegeven. Zo kregen de schapen een scheerbeurt of was een hoefsmid aan het werk. Ook werd er bij een aantal boerderijen voor de nodige entertainment gezorgd in de vorm van een optreden van een plaatselijke muziek- of dansgroep. Ongeveer 15% van de deelnemende bedrijven gaf die dag een presentatie of had een expositie op de zorgboerderij, Ruim 25% gaf aan te hebben samengewerkt voor de open dag. Soms werd dit gedaan met collega-boeren in de omgeving, maar ook kwam het geregeld voor dat er samen met een zorginstelling of een andere maatschappelijke organisatie activiteiten waren georganiseerd. Een klein percentage zorgboerderijen had gezamenlijk een loop- of fietsroute uitgezet.
 
Bij nagenoeg alle zorgboerderijen heeft de plaatselijke of regionale media aandacht besteed aan de open dag. Zo werd het evenement aangekondigd op teletekst of werden interviews geplaatst in de huis-aan-huis bladen. Een aantal zorgboerderijen gaf aan dat de publiciteit op het internet veel belangstellenden heeft getrokken. Op provinciaal en landelijk niveau is er ook de nodige aandacht geschonken aan de open dag. Diverse dagbladen, waaronder de Telegraaf en de Volkskrant, en verschillende vakbladen kondigden de landelijke open dag aan. Hart van Nederland zond ook een korte reportage uit in verband met de open dag. Wij zijn hier enthousiast over!
 
Over het algemeen kan worden gezegd dat de open dag een mooi aantal bezoekers, veel publiciteit en leuke activiteiten heeft opgeleverd. Al met al kunnen de zorgboerderijen tevreden terugkijken op een geslaagde dag!

<<< terug