De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

VVD wil PGB in zorgverzekeringswet

Debat over invoering nieuwe zorgwet
DEN HAAG - Chronisch zieken en gehandicapten moeten ook in de zorgverzekeringswet een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen krijgen. Dat stelt de VVD. Tweede-Kamerlid Schippers wil hiervoor een amendement indienen. Vandaag praat de Kamer de hele dag over de invoering van de zorgverzekeringswet die minister Hoogervorst volgend jaar wil invoeren.

Invoeringswet
De minister wil de zogenoemde invoeringswet nog voor de zomer door de Kamer heen loodsen, daarna moet de senaat zich er nog over buigen. Het is een van de laatste kansen voor de politiek om nog invloed uit te oefenen op het nieuwe zorgstelsel en elke fractie heeft nog wel wat wensen.

Meer compensatie
Zo wil het CDA dat Hoogervorst zorgt dat verzekeraars meer compensatie krijgen voor de behandelingen van zeldzame en wat minder zeldzame aandoeningen. Wat CDA-Kamerlid Omtzigt betreft moeten patië®´en met deze ziekten aantrekkelijk gemaakt worden voor zorgverzekeraars. ?Ik wil dat ze deze mensen actief gaan werven.''

Schandalig laat
De PvdA maakt zich vooral druk over de dak- en thuislozen en mensen in opvanghuizen. Die zijn nu automatisch verzekerd bij het ziekenfonds, maar dat wordt volgend jaar anders. Dan moeten ze zelf actie ondernemen. Hoogervorst heeft beloofd met de gemeenten en de sociale diensten te zoeken naar een oplossing om te voorkomen dat zij buiten de boot vallen. Maar de PvdA heeft er weinig fiducie in. ?Daar is hij wel schandalig laat mee.?

Inspectie uitbreiden
Verder maken de sociaal-democraten zich druk over de kwaliteit van de onderhandelingen van verzekeraars met ziekenhuizen. Volgens Kamerlid Heemskerk moet de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden uitgebreid om te controleren of de verzekeraars ook op kwaliteit letten bij het afsluiten van de contracten.


<<< terug