De Viermarken, Enschede
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
An 't Haog, Rijkevoort De Walsert
Boerderij Gouda, Gouda
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij 'De Ruimte', Dalfsen

Nieuwsarchief

Nieuwsbrief 46 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 45 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 44 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 43 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 42 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 41 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 40 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 39 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 38 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 37 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 36 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 35 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 34 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 33 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 32 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 31 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

Nieuwsbrief 30 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

verder lezen >>>  

De Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

14 maart 2010 - Veel mensen komen op goede ideeŽn waarmee onze gezondheid of zorg valt te verbeteren. Toch blijven veel van die ideeŽn op de plank liggen vanwege gebrek aan tijd, geld of deskundigheid. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs doet daar wat aan. Kom met een voorstel en maak kans om uw idee verder te ontwikkelen ťn op Ä 75.000 om het daadwerkelijk uit te voeren. Elk idee is welkom.
 
U stuurt uw idee in. Uit de inzendingen selecteren we kanshebbers. Deze krijgen een uitnodiging om in het Atelier van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs hun ideeŽn verder te ontwikkelen en uit te werken. Daarbij krijgen ze de nodige ondersteuning van allerlei specialisten. Hierna werken ze hun idee uit in een aanvraag van maximaal 4 A4. Een bijzondere gelegenheidsjury kiest uit deze inzendingen drie nominaties. Het beste projectvoorstel krijgt Ä 75.000.

ZIP-event
De Zorgvernieuwingsprijs wordt jaarlijks georganiseerd door ZonMw, VSBfonds en het ZIP(als nieuwe partner). De prijs staat open voor iedereen. De prijsuitreiking vindt plaats in september tijdens het ZIP-event.

Aanmelden
U kunt binnenkort uw idee indienen via de site www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl
Indienen kan tot 1 april.

Meer informatie
Houd de website www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl goed in de gaten!

Veel kansen voor jeugdzorg op de boerderij

1 maart 2010 - Het verblijf op een boerderij doet jongeren goed. Dat geldt voor alle jongeren, maar in het bijzonder voor jongeren met een probleem. Het opkomende fenomeen van de jeugdzorgboerderij speelt hier succesvol op in. Door de rust en de regelmaat van het werken op een boerderij en de over het algemeen nuchtere en kordate houding van de zorgboer(in) komen jongeren weer tot zichzelf.
 
Dat bleek uit de eindpresentatie van onderzoeker van Wageningen UR Jan Hassink op het congres Jeugdzorg op de boerderij. Hype of volwaardig alternatief? van LTO Noord en de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Hij hield interviews met medewerkers van vijf zorginstellingen over de resultaten van het verblijf op een zorgboerderij van hun cliŽnten.
Uit de interviews bleek dat jongeren die via de zorgboerderij leren zelfstandig te wonen beter contact hebben met hun ouders, meer gevoel van eigenwaarde krijgen en zich beter voelen. Ze gaan sneller terug naar school of aan het werk. Bij kinderen helpt een verblijf op de boerderij met het ontlasten van de thuissituatie, en ze voelen zich gelukkiger. Ook gaat het beter op school. Zwaardere vormen van zorg worden zo voorkomen.
Het rapport werd aan het eind van de dag overhandigd aan Voorzitter van de Stichting Verenigde Zorgboeren Bart Jan Krouwel, die uitsprak te hopen dat zorgboeren en instellingen in de toekomst nauw gaan samenwerken.
 
Dieren
Dieren spelen hierin volgens onderzoekster Nienke Endenburg van de universiteit van Utrecht een belangrijke rol. ,,Een dier be- of veroordeelt niet en voelt vaak feilloos aan hoe het met iemand gesteld is, ongeacht zijn buitenkant. Het heeft dus geen zin een stoer loopje te hebben, daar trapt het dier niet in. Via dieren leren kinderen weer contact te leggen en zichzelf te zijn.Ē
 
Boeren
De ongeveer honderd aanwezige boeren en zorgverleners konden de positieve verhalen van de onderzoekers illustreren met eigen voorbeelden. ,,Ik heb Gerrit Jan zien groeien bij ons op de boerderij. Eerst was hij zelf nogal druk, met zijn ADHD. Nu begeleidt hij andere kinderen met gedragsproblemen. Met zijn veertien jaar is hij nu al een hele manĒ, zei Roel Verdonk van zorgboerderij De Wilgenhof in Epe, een van de deelnemers aan het Ďkeukentafelgesprekí (zie foto).
 
 
Samenwerking
Op het congres bleek dat jeugdzorginstellingen graag met nog meer boeren samenwerken. Bijvoorbeeld in Flevoland en Overijssel zijn er nog veel jongeren die een plaats op een boerderij zoeken. Het congres vormde dan ook het startsein voor meer samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg, jeugdzorginstellingen en zorgboerderijen. Zorgboeren krijgen via jeugdzorginstellingen kinderen toegewezen, begeleiding en een vergoeding van Ä 9,70 per kind per uur.
In Gelderland en Overijssel zijn dit soort verbanden de afgelopen jaren succesvol gebleken. Of het gelukt is om meer boerderijplaatsen te krijgen zal binnenkort blijken; op de borrel na afloop werd in ieder geval flink genetwerkt.

Indexeringscijfer zorg 2010

14 februari 2010 - Hierbij willen wij u informeren over het indexeringscijfer zorg 2010. 
Indexering voor intramurale en extramurale zorg naar prijspeil 2009. Dus de prijzen blijven op het prijspeil 2009.De definitieve indexering van de intramurale en extramurale zorg naar prijspeil 2010 volgt in 2011. ( Mogelijke correctie achteraf) Verder is het indexcijfer voor personele kosten voor 2010 1% en het prijsindexcijfer voor materiele kosten bedraagt 0,5%. bron: Nederlandse Zorg Autoriteit ( NZA)

Haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van paarden

30 november 2009 - ĎKansen voor opschaling van de inzet van paarden in de Friese hulpverleningí.
 
Ondanks het feit dat therapie met paarden de laatste jaren steeds meer aan populariteit wint, is er nog maar weinig bekend over het concept, de toepassingsvormen, omvang en opleidingsmogelijkheden van deze therapie. Projecten LTO Noord heeft in opdracht van de Provincie Friesland een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de kansen voor opschaling van de inzet van paarden in de Friese hulpverlening. Er zijn 31 interviews afgenomen met deskundigen en betrokkenen uit het werkveld van therapie met paarden (ook met zorgboeren). Zij zijn veelal afkomstig uit Friesland.
U kunt het rapport hier downloaden

Nieuwsbrief 29 Federatie Landbouw en Zorg Nederland

Nieuwsbrief Verenigde Zorgboeren

23 november 2009 - Met informatie over Maatschappelijke Stage en de mogelijkheden voor een zorgboerderij.
verder lezen >>>  

Nieuwsbrief Verenigde Zorgboeren

16 november 2009 - Met aankondiging over OriŽntatiecursus Landbouw en Zorg
verder lezen >>>  

Nieuwsbrief Verenigde Zorgboeren

7 november 2009 - Met aankondiging over TV serie Boer & Zorg
verder lezen >>>  

Nieuwsbrief Verenigde Zorgboeren & Steunpunt Landbouw & Zorg

4 maart 2009 - Met nieuws over de overgang van Stichting Landbouw en Zorg naar Stichting Verenigde Zorgboeren
Lees de nieuwsbrief >>>  

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

27 oktober 2008 - Met nieuws over nieuw samenwerkingsinitiatief tussen Landelijk Zorgboeren Overleg en LTO-noord, ZLTO en LLTB.
Lees de nieuwsbrief >>>  

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

20 augustus 2008 - Met nieuws over de opheffing van de Stichting Landbouw & Zorg en hoe het nu verder gaat.
Lees de nieuwsbrief >>>  

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

15 juli 2008 - Inhoud:
 • Bericht van het bestuur: opheffing van de stichting en sluiting van het Steunpunt.
Lees de nieuwsbrief >>>  

Landelijke Open Dag trekt ruim 100.000 bezoekers!

23 juni 2008 - Zaterdag 21 juni vond de Landelijke Open Dag plaats georganiseerd door Steunpunt Landbouw & Zorg en Biologica. Ruim 100.000 bezoekers bezochten deze dag de deelnemende zorgboerderijen en biologische boerderijen. Op de boerderijen werden diverse activiteiten georganiseerd, zoals proeverijen, schapen scheren en rondleidingen door deelnemers. De aftrap van de Open Dag vond plaats op boerderij De Schermer in Schermerhorn.

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

11 juni 2008 -
 • Oprichtingsbijeenkomst van het Platform Boerderijeducatie
 • 50ste keurmerk uitgereikt aan De Hagelaar
 • Bcause zet zich in voor maatschappelijke betrokkenheid
Lees de nieuwsbrief >>>  

50ste keurmerk uitgereikt aan 'De Hagelaar'

27 mei 2008 - Maandag 26 mei was een bijzondere dag voor zorgboer Jan van den Boom van zorgboerderij De Hagelaar te Best. Deze dag werd namelijk het 50ste kwaliteitskeurmerk aan hem uitgereikt door directeur van het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg, Andrea van Schie. Diverse prominente sprekers uit de landbouw en zorg, zoals gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, de heer Paul RŁpp, en de heer Hans Marťchal, directeur van Stg. De Boei,  spraken daarnaast over het begrip kwaliteit en de mate van belangrijkheid hiervan tijdens een heus ĎDiner tussen het veeí.
De uitreiking van het 50ste keurmerk ging gepaard met de uitreiking van het allereerste schildje. Dit schildje maakt het voor de bezoeker van de zorgboerderij zichtbaar dat deze het keurmerk heeft behaald. Eric Kolen, presentator bij Omroep Brabant en eigenaar van Bureau Erasmus, presenteerde de dag op bijzondere wijze.
Wij willen Jan en Marian van harte feliciteren met deze geweldige prestatie. Wilt u meer lezen over De Hagelaar? Klik dan hier.

100ste evaluatiecertificaat uitgereikt aan De Mettemaat

9 mei 2008 - Donderdag 24 april is het 100ste evaluatiecertificaat uitgereikt aan Zorgboerderij De Mettemaat in Hengelo. Na een warm ontvangst door Jan, Joke en de deelnemers, namen de aanwezigen plaats aan een grote tafel. Toen kwam de grote vraag: 'Waarom zijn we hier bij elkaar en eten we taart?' Een deelnemer sloeg de spijker op zijn kop: 'Het is een mooie boerderij!'. En dat is juist, want kwaliteit laat je zien!
Zorgboerderij De Mettemaat heeft de opstap gemaakt naar het kwaliteitswaarborg en zal volgend jaar een auditor op bezoek krijgen. Wij bedanken Jan, Joke en alle hulpboeren voor de enthousiaste rondleiding op deze prachtige zorgboerderij. Klik hier voor meer informatie over Zorgboerderij De Mettemaat.

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

29 april 2008 -
 • Toekomst van het Steunpunt Landbouw en Zorg
 • Project HKZ-certifcatieschema van start!
 • Kom kijken en proeven bij de zorgboer!
 • Steunpunt betrokken bij maatschappelijke stage
 • 100ste Evaluatiecertificaat uitgereikt aan De Mettemaat
Lees de nieuwsbrief >>>  

CoP van Farming for Health zoekt 20 zorgboeren voor bijeenkomst

2 april 2008 - De Nederlandse CoP, Community of Practice, van Farming for Health organiseert  op 3 juni aanstaande een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende zaken besproken worden zoals hoe de zorgboer werkt, waar zorgboeren tegenaan lopen en hoe zij praktische vraagstukken oplossen. De bijeenkomst zal gehouden worden van 13.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur
Meer informatie? Stuur een e-mail naar info@orgyd.nl.
Wilt u zich opgeven, surf dan naar www.farmingforhealth.org. U kunt zich ook opgeven door een e-mail te sturen naar info@orgyd.nl.

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

23 januari 2008 -
 • Vertrek directeur Jaap Meijer
 • Lancering nieuwe websites
 • Zorgboerderijen met certificaat of keurmerk
 • Nieuwe medewerker Communicatie & PR
Lees de nieuwsbrief >>>  

Arbo risico-inventarisatie voor zorgboerderijen erkend!

16 januari 2008 - Door werkgevers- en werknemerspartijen, verenigd in Stigas, is de RI&E voor zorgboerderijen goedgekeurd en erkend. Door deze erkenning  is wettelijk een lichte schriftelijke toetsing voldoende voor de kleinere zorgboerderijen.
verder lezen >>>  

Lancering van de nieuwe website Zorgboeren.nl

16 januari 2008 - Aanstaande maandag 21 januari gaat de vernieuwde website www.zorgboeren.nl de lucht in! De site heeft een nieuwe, verfrissende uitstraling, en diverse extra opties gekregen. Surf daarom maandag snel naar www.zorgboeren.nl en vergeet ook niet de site in uw ďFavorietenĒ te zetten.

Nieuwsbrief Landbouw & Zorg

6 november 2007 - Nieuwsbrief nummer 18 van Steunpunt Landbouw en Zorg
verder lezen >>>  

Workshop ĎZorgkwekerij starten?í

17 oktober 2007 - Op woensdag 31 oktober a.s. zal een workshop plaatsvinden met als titel Zorgkwekerij starten?. Tijdens deze bijeenkomst willen onderzoekers van Wageningen UR glastuinders informeren over de mogelijkheden om een zorgkwekerij te starten. Op diverse plaatsen in het land zijn boeren actief met een zorgboerderij, maar in de glastuinbouw gebeurt hierin nog weinig. Zorgbegeleiders hebben aangegeven veel perspectieven te zien voor zorgkwekerijen.
verder lezen >>>  

Plattelandsparlement: wat speelt er bij u?

12 september 2007 - Wonen, werken en leven op het platteland; wat komt daar bij kijken en welke verbeteringen zijn mogelijk? Praat hierover mee tijdens het nationaal plattelands parlement op 6 oktober aanstaande in Lunteren. Het is een dag vol discussies tussen politici en plattelandsbewoners, workshops en ontmoetingen. Op www.plattelandsparlement.nl leest u hoe u zich kunt opgeven.

Bewindslieden op de zorgboerderij!

7 september 2007 - Donderdag 6 september bezochten minister Verburg (LNV) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) zorgboerderij De Schermer in Schermerhorn. Zij spraken uitvoerig met de deelnemers en de aanwezige zorgboeren. Anderhalf uur zaten Verburg en Bussemaker aan de keukentafel. Daarbij spraken zij over de waarden van landbouw & zorg, de kwaliteit en de ontwikkelingen rond de zorgzwaartepakketten.

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

4 september 2007 - Nieuwsbrief nummer 17 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
verder lezen >>>  

Duurzame zorgboerderij op tv

24 juli 2007 - Het programma Netwerk besteedde afgelopen vrijdag aandacht aan boerderij De Groote Modderkolk in Loenen in het kader van duurzaamheid. Op deze zorgboerderij wordt duurzaamheid gecombineerd met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De Groote Modderkolk maakt zo veel mogelijk gebruik van groene energie. Het televisieprogramma maakte een reportage over de natuurvriendelijke werkzaamheden op de boerderij.
U kunt hier de uitzending bekijken >>>  

Landelijke open dag trekt 40.000 bezoekers

11 juli 2007 - Zaterdag 23 juni heette een record aantal zorgboerderijen het publiek welkom. Maar liefst 180 zorgboeren en Ėboerinnen leidden jong en oud rond op hun erf om te laten zien wat landbouw & zorg zo uniek maakt. Er viel af en toe een buitje op de landelijke open dag, maar dat mocht de pret niet drukken. Ongeveer 40.000 mensen namen die dag een kijkje op een zorgboerderij.
verder lezen >>>  

Eerste diploma's voor zorgboeren

2 juli 2007 - Vanavond reikt minister Verburg van LNV de eerste diploma's uit aan twaalf Noord-Hollandse zorgboeren. De afgelopen twee jaar hebben deze zorgboeren de opleiding tot Bedrijfsleider Agrarisch Zorgbedrijf gevolgd. Deze opleiding is een unieke samenwerking tussen het Groenhorst College in Dronten en Stichting Landzijde.

Prinses Margriet opent Drontens Expertisecentrum Landbouw & Zorg

28 juni 2007 - Gisteren heeft Hare Koninklijke Hoogheid prinses Margriet officieel het Expertisecentrum Landbouw en Zorg in Dronten geopend. De organisatie is een unieke verbinding van ondersteuning aan mensen met een langdurige zorgvraag, beroepsonderwijs en werken in de landbouw. Bij het expertisecentrum hoort ook de Dorpsboerderij, waar mensen met een verstandelijke of psychische beperking werken.

500e zorgboerderij op www.zorgboeren.nl

26 juni 2007 - De website www.zorgboeren.nl maakt een behoorlijke groei door met 1700 bezoekers per dag en honderden zorgboerderijen die zich hierop presenteren. Vorige week bereikten we een feestelijk hoogtepunt: de 500e zorgboerderij meldde zich aan met een eigen pagina op de website. Het betrof de Duinhoeve uit Pieterburen. Het steunpunt reisde af naar het Groningse plaatsje om de familie Van Duin met een bloemetje, een jaar lang een gratis vermelding op de website en het boek Een ploeg van goud te verwelkomen als 500e zorgboerderij op www.zorgboeren.nl.

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

11 juni 2007 - Nieuwsbrief nummer 16 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
verder lezen >>>  

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

24 april 2007 - Nieuwsbrief nummer 15 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
verder lezen >>>  

Verzekeringspakket voor zorgboeren

27 maart 2007 - Op dit moment maakt het steunpunt afspraken met verschillende verzekeraars om een verzekeringspakket op maat aan te bieden aan de zorgboeren. Er zijn voor de verzekering voor zorgboeren op dit moment 2 aanbieders: Interpolis en Triodosbank. Voor Interpolis is de contactpersoon Wil Bertens, telefoonnummer: 013 5400578/06 53790256. Dit betreft een totaal verzekeringspakket (bedrijvencompectpolis). Voor Triodosbank is Peter Cent de contactpersoon, telefoonnummer: 030 6936503. Dit is een specifieke WA verzekering voor  zorgboerderijen, waarin o.a. het protocol voor medicijngebruik is meeverzekerd. Er is een korting voor zorgboeren die zijn aangemeld bij het steunpunt en deelnemen aan de website. De korting is hoger wanneer de zorgboeren ook deelnemen aan het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen.

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

13 februari 2007 - Nieuwsbrief nummer 14 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
verder lezen >>>  

Arbeidsinspectie: zorgboerderijen voelen verantwoordelijkheid

23 januari 2007 - De Arbeidsinspectie heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd onder zorgboerderijen. Hierbij zijn zes zorgboerderijen bezocht. Er werd gekeken naar de arbeidsrisicoís waaraan de deelnemers blootstaan en in welke mate de Arbeidsinspectie een handhavingsrol zou moeten vervullen. De bevindingen van dit onderzoek zijn positief te noemen.
U leest hier het persbericht >>>  

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw en Zorg

12 december 2006 - Nieuwsbrief nummer 13 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
verder lezen >>>  

Nieuwbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

10 oktober 2006 - Nieuwsbrief nummer 12 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
verder lezen >>>  

Conferentie Natuurlijk een gezonde toekomst!

12 september 2006 - Op zaterdag 28 oktober organiseert het steunpunt een landelijke conferentie over leer-werktrajecten en jeugdzorg op de boerderij. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zorgboeren/-boerinnen (van bestaande zorgboerderijen) en betrokkenen bij jeugdzorg en/of leer-werktrajecten, zoals medewerkers en management in de jeugdzorg en verantwoordelijken bij Gemeenten, Provincies of UWVís. In de digitale uitnodiging leest u verder over het programma. U kunt zich hier aanmelden.

Milde variant vogelgriep in Voorthuizen

1 augustus 2006 - Op een bedrijf in Voorthuizen is een verdenking van laagpathogene vogelgriep geconstateerd. Deze variant maakt vogels nauwelijks ziek en is niet gevaarlijk voor mensen. Het onderzoek op aanwezigheid van virus moet nog worden afgerond. Het gaat in ieder geval om een variant op H7, en niet de voor mensen gevaarlijke H5N1 die vooral in AziŽ heerst. Het bedrijf wordt voor de zekerheid geruimd.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Nieuwbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

10 juli 2006 - Nieuwsbrief nummer 11 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
verder lezen >>>  

Verslag landelijke open dag

7 juli 2006 - De landelijke open dag ligt inmiddels al weer achter ons. Maar liefst 164 mensen stelden hun zorgboerderij open voor het publiek. Een grandioos aantal!
Lees hier het uitgebreide verslag >>>  

Twee nieuwe verenigingen van zorgboeren

22 juni 2006 - Nederland is twee nieuwe verenigingen van zorgboeren rijker. Afgelopen maand hebben de zorgboeren en -boerinnen in Oost-Gelderland en Rivierengebied het startschot gegeven van hun vereniging. Vorige week trapte de vereniging in het Rivierengebied af met een feestelijke bijeenkomst, compleet met een antieke Piet Plezier met twee paarden.

Verdere versoepeling maatregelen varkenspest

21 juni 2006 - Gisteren is het toezichtsgebied voor de varkenspest bij Winterswijk omgezet in een buffergebied. Alle testen onder de varkens in dat gebied wijzen uit dat er geen varkenspest aanwezig is.
verder lezen >>>  

Maatregels tegen varkenspest versoepelt

17 mei 2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de varkenspestmaatregelen te versoepelen. Dieren anders dan varkens mogen vanaf gisteravond weer in het toezichtgebied vervoerd worden. Reden is dat bij geen van de bezochte bedrijven in het toezichtgebied verdenkingen van klassieke varkenspest zijn vastgesteld.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Bufferzone tegen varkenspest ingesteld

11 mei 2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag besloten in verband met het vůůrkomen van klassieke varkenspest (KVP) in Duitsland een bufferzone in te stellen waarvoor beperkende maatregelen gelden. De maatregelen in de bufferzone moeten er voor zorgen dat eventueel aanwezig virus snel wordt ontdekt. De grens van de bufferzone wordt gevormd door de A1 vanaf de Duitse grens, de IJssel, het Pannerdens Kanaal en de Rijn tot aan de Duitse grens. Al eerder heeft Veerman in de buurt van Winterswijk een toezichtgebied ingesteld.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Vervoersverbod ivm varkenspest

10 mei 2006 - Het ministerie van LNV heeft in de omgeving van Winsterswijk en Aalten een verbod afgekondigd voor veevervoer. De aanleiding voor dit besluit is dat in Duitsland (Borken) een nieuwe besmetting van klassieke varkenspest is geconstateerd. Duitsland heeft diverse maatregelen genomen. Zo is er een beschermings- (3 km) en toezichtgebied (10 km) ingesteld. Een deel van dat toezichtgebied ligt in Nederland. In dit Nederlandse gebied liggen 11 bedrijven met varkens. Woensdag wordt in overleg met de Europese Commissie bekeken of verdergaande maatregelen nodig zijn.
Meer informatie >>>  

Nieuwbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

9 mei 2006 - Nieuwsbrief nummer 10 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
verder lezen >>>  

Afschermplicht vogelgriep beŽindigd

1 mei 2006 - De afschermplicht voor de vogelgriep is per 1 mei beŽindigd. Minister Veerman heeft eind april een risicobeoordeling met betrekking tot de vogelgriep laten uitvoeren. Uit deze beoordeling is gebleken dat er geen aanleiding is om terug te komen op het voornemen de afschermplicht per 1 mei 2006 te beŽindigen. De piek van de vogeltrek is voorbij en bij de monitoring van wilde vogels zijn tot nu toe in Nederland geen besmettingen met het vogelgriepvirus aangetroffen.

Nieuwe directeur steunpunt

25 april 2006 - Per 16 april is Jaap Meijer benoemd als directeur van het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg. Het afgelopen jaar heeft Harm Wieling die functie waargenomen in afwachting van de subsidie voor de komende jaren.
verder lezen >>>  

Vernieuwd Handboek Landbouw & Zorg

3 april 2006 - Het Handboek Landbouw & Zorg is een map met allerhande informatie over de opzet en organisatie van een zorgboerderij. Vooral bedoeld voor startende en bestaande zorgboerderijen. U kunt het vernieuwde handboek versie 5 (april 2006) bestellen bij het Steunpunt.

Gevaccineerd pluimvee eerder naar buiten

27 maart 2006 - Gevaccineerd hobbypluimvee en buitenuitloopkippen mogen twee weken eerder naar buiten. Volgens het oorspronkelijke plan mocht dit pas drie weken na de tweede enting. Maar veterinair deskundigen zijn van mening dat het verantwoord is om de periode te verkorten.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Landelijke klachtencommissie actief

23 maart 2006 - Het steunpunt heeft een onafhankelijke klachtencommissie opgezet. Deze landelijke commissie behandelt klachten van alle deelnemers op een zorgboerderij. Voorwaarde is (voorlopig) dat de deelnemende zorgboerderij met een geŽvalueerd kwaliteitsyssteem werkt. Met deze klachtenregeling voldoet een zorgboerderij aan de Wet Klachtrecht CliŽnten Zorginstellingen. Meer informatie kunt u hier lezen.

Klachtencommissie

23 maart 2006 - Wat moet je doen als je niet tevreden bent over hoe je behandeld wordt op de zorgboerderij? Vaak kom je hier samen met de zorgboerderij uit door erover te praten. Lukt dat niet? Dan kun je nu ook een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Jouw zorgboerderij moet hiervoor wel aangesloten zijn bij deze commissie. Lees hier verder.

Nieuwbrief Steunpunt Landbouw & Zorg

21 maart 2006 - Nieuwsbrief nummer 9 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
verder lezen >>>  

Inspelen op uitbraak vogelgriep

14 maart 2006 - De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) raadt een aantal maatregelen aan om in te spelen op een mogelijke uitbraak van een vogelgriep. Lees hier verder.

Vaccinatie pluimvee op 16 maart van start

14 maart 2006 -  Houders van hobbypluimvee en buitenuitloop kippen mogen vanaf donderdag 16 maart tot en met juni 2006 hun dieren preventief laten vaccineren tegen vogelgriep.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Groen licht voor preventieve vaccinatie pluimvee

22 februari 2006 - Vandaag is er in Brussel akkoord bereikt over het preventief vaccineren van hobbydieren en buitenuitloop kippen. Gisteren heeft een delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de vaccinatieplannen van Nederland gepresenteerd. Vandaag hebben de lidstaten ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Tweede Kamer zegt ja tegen Wmo

15 februari 2006 - Gisteren heeft de Tweede Kamer met een meerderheid van stemmen het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangenomen. De onderdelen huishoudelijke verzorging, rolstoelen en scootmobielen, maar ook individuele vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, hulpmiddelen en andere verstrekkingen gaan per 1 januari 2007 over naar de Wmo. Dit heeft op dit moment geen gevolgen voor de ondersteunende of activerende begeleiding die wordt geboden op zorgboerderijen. Deze twee onderdelen blijven voorlopig nog in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Lees hier het persbericht van VWS >>>  

Nieuwe maatregelen vogelgriep

15 februari 2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de afschermplicht voor pluimvee in heel Nederland in. De snelle verspreiding van virus in zwanen naar onder andere Duitsland vormt hiertoe de aanleiding. De minister laat dus het onderscheid tussen hoogrisicogebieden en laagrisicogebieden vervallen. Ook is er geen onderscheid meer tussen maatregelen voor hobbydieren binnen en buiten de bebouwde kom. 
verder lezen >>>  

Afschermplicht 20 februari ingevoerd

14 februari 2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de afschermplicht voor pluimvee per 20 februari weer in. De vondst van dode zwanen in o.a. Bulgarije, ItaliŽ, Griekenland en SloveniŽ vormt hiertoe de aanleiding.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

8 februari 2006 - De Tweede Kamer praat de komende tijd over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dinsdag 7 februari werd er gestemd over 80 moties en amendementen. Volgende week neemt de Tweede Kamer een besluit over het wetsvoorstel.
Stemmingen 7-2-06 >>>  

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw en Zorg

11 januari 2006 - Nieuwsbrief nummer 8 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
verder lezen >>>  

Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg blijft!

4 januari 2006 - Dinsdag 20 december 2005 heeft de Tweede Kamer groen licht gegeven voor het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg. Het steunpunt mag nog drie jaar door om het fenomeen zorgboerderij verder op de kaart te zetten.
Lees het persbericht >>>  

Einde afschermplicht voor pluimvee

2 januari 2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) versoepelt per 1 januari 2006 de maatregelen die genomen zijn om insleep van vogelgriep te voorkomen. Na een risicobeoordeling is besloten om de afschermplicht van pluimvee te laten vervallen. Tevens is bepaald dat commercieel pluimvee slechts onder een afdak of binnen mag eten en drinken. Dit zal tot nauwelijks extra lasten leiden, omdat pluimvee nu al binnen wordt gevoerd. Commercieel pluimvee mag ook geen water dat afkomstig is van oppervlaktewater drinken. Hobbypluimveehouders wordt geadviseerd hetzelfde te doen als de commerciŽle pluimveehouders.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Oproep leer-werkbedrijven

28 december 2005 - Het Landelijk Steunpunt voor Landbouw en Zorg wil agrarische bedrijven die een leer-werktraject aanbieden ondersteunen. Daarom zijn wij op zoek naar bedrijven die onder deze definitie vallen.
verder lezen >>>  

Veerman tevreden met Brusselse richtlijn vogelgriep

20 december 2005 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is tevreden met de nieuwe Europese richtlijn ter bestrijding van vogelgriep, die vandaag in Brussel is vastgesteld. De Nederlandse ervaringen van 2003 met deze ziekte zijn van grote invloed geweest op de inhoud van de nieuwe richtlijn. De nieuwe regels bieden meer keuzemogelijkheden dan de oude richtlijn uit 1992. Ook is het mogelijk om aan de hand van een risico-inschatting maatregelen te bepalen.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Landelijke uitreiking Een ploeg van goud

19 december 2005 - Op woensdag 30 november is in vele gemeenten in Nederland een bijzonder boek overhandigd. Op deze landelijke uitreiking hebben zorgboeren uit heel Nederland  het boek Een ploeg van goud aangeboden. Dit mooie verzamelwerk bevat hartverwarmende verhalen van mensen die een zorgtraject volgen op een zorgboerderij. Het Landelijke Steunpunt Landbouw en Zorg kijkt zeer tevreden terug op deze bijzondere dag.
Lees hier het verslag >>>  

Verslag Dragon Boat Challenge 2004

13 december 2005 - Begin 2004 werd het Landelijk Steunpunt voor Landbouw en Zorg benaderd door de organisatie van de Dragon Boat Challenge. Het geld wat de 21 gas- en oliemaatschappijen bij de derde editie van het evenement zouden ophalen, wilden zij graag besteden aan Landbouw & Zorg. Uiteindelijk werden zeven zorgboerderijen in Zuid-Holland geselecteerd. Deze agrarische bedrijven kwamen met mooie ideeŽn aan om het sponsorgeld te besteden aan de zogenaamde Ďhulpboerení (de cliŽnten). Hier volgt een samenvatting van wat er  is gerealiseerd met de schenking van maar liefst 70.000 euro.
Lees hier de samenvatting >>>  

Landelijke open dag 2006

5 december 2005 - De landelijke open dag voor zorgboerderijen vindt dit jaar plaats op zaterdag 17 juni 2006. Begin februari vindt u op de website meer informatie hierover. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Afschermplicht vogelgriep per 1 januari 2006 versoepelt

28 november 2005 - Minister Veerman heeft besloten om de maatregelen die genomen zijn om insleep van vogelgriep te voorkomen in beginsel per 1 januari 2006 te versoepelen. De minister laat de afschermplicht dan vervallen. De afschermplicht geldt voor dieren van commerciele pluimveebedrijven, hobbydieren en het pluimvee van dierentuinen in hoog risico gebieden, buiten de bebouwde kom. De piek van de vogeltrek is half december achter de rug, bovendien zijn er bij de monitoring van wilde vogels geen besmettingen gevonden. Voordat hij definitief tot versoepeling op 1 januari besluit zal de minister de situatie eind december opnieuw beoordelen.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw en Zorg

9 november 2005 - Nieuwsbrief nummer 7 van Steunpunt Landbouw en Zorg.
lees verder >>>  

Artikel Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

2 november 2005 - In nieuwskrant 39 staat een artikel van de heer Kralt, lid van de Raad van Advies van het steunpunt. Hij beschrijft hierin de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving voor de zorg. In de nieuwskrant is dit artikel ingekort, maar u kunt hier de volledige tekst nalezen.
Lees hier het complete artikel van de heer Kralt >>>  

Oppervlaktewater voor pluimvee verboden

31 oktober 2005 - Het ministerie van LNV heeft verdere maatregelen genomen voor de vogelpest. Houders van pluimvee moeten ervoor zorgen dat  het pluimvee geen water krijgt dat afkomstig is  van oppervlaktewater waar in het wild levende vogels toegang toe hebben. Verder is de jacht met gebruik van lokeenden en eendenkooien met ingang van maandag 31 oktober verboden. Deze maatregelen hebben alleen betrekking op de zogenoemde hoogrisico-gebieden. Dat zijn die delen van Nederland die liggen in een straal van 1 kilometer van een foerageer- of watergebied van trekvogels. Aanleiding voor de maatregelen is de dreiging van vogelgriep in Nederland. Daarnaast moet vanaf maandag een vergunning worden aangevraagd voor het houden van vogeltentoonstellingen, keuringen en wedvluchten.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Kaarten met afschermplicht pluimvee gepubliceerd

24 oktober 2005 - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft kaarten gepubliceerd met hierop die delen van Nederland waar vanaf maandag 24 oktober de afschermplicht voor pluimvee van kracht is.  Deze afschermplicht is een van de maatregelen om te voorkomen dat het pluimvee in Nederland besmet raakt met vogelgriep. Het afschermen heeft tot doel te voorkomen dat het pluimvee in contact komt  met wilde (trek)vogels of hun uitwerpselen.
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Deel hobbypluimvee verplicht afschermen

19 oktober 2005 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verplicht hobbydierhouders in de hoogrisicogebieden hun pluimvee af te schermen. Verder heeft Veerman besloten aanvullende nationale maatregelen te treffen om insleep van vogelgriep te voorkomen. De maatregelen gaan in op maandag 24 oktober. Dat meldde Veerman vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
website LNV >>>  
Lees hier het persbericht van LNV >>>  

Afstudeeronderzoek effect paarden op kinderen

12 september 2005 - Roos Luik, studente pedagogische wetenschappen, heeft in het kader van haar afstuderen een onderzoek gedaan naar het effect van wekelijkse omgang met paarden op kinderen met een, door een zorginstelling gediagnosticeerd of geindiceerd, probleem. Er wordt specifiek onderzocht of er sprake is van angstvermindering en vermindering van hyperactieve gedragingen en aandachtstekort. Daarnaast wordt gekeken naar andere effecten die kinderen zelf ervaren.
verder lezen >>>  

Een ploeg van goud!

19 juli 2005 - Na veel tijd en inspanning komt het resultaat steeds meer in zicht. Op 28 september verschijnt namelijk het boek 'Ploeg van Goud. Hartverwarmende verhalen rondom de zorgboerderij'. Het boek geeft een compleet beeld van het reilen en zeilen op de zorgboerderij, inclusief twaalf interviews met mensen die een zorgtraject volgen op deze unieke plek.
Deze uitgave is een samenwerkingsverband tussen het Steunpunt en uitgeverij Roodbont. 
Meer informatie >>>  

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw en Zorg

14 juli 2005 - Nieuwsbrief nummer 6 van Steunpunt Landbouw en Zorg
verder lezen >>>  

Resultaten open dag

12 juli 2005 - Zaterdag 25 juni konden belangstellenden bij 130 zorgboerderijen een kijkje nemen. Op die datum vond namelijk de Landelijke Open Dag voor Zorgboerderijen plaats! De zorgboerderijen die hun staldeuren open hebben gezet hebben de afgelopen twee weken een vragenlijst ingevuld hoe deze bijzondere dag is verlopen. Gemiddeld kreeg elke zorgboerderij maar liefst 254 bezoekers op hun erf. Vooral dorpsgenoten, familie en vrienden van cliŽnten en potentiŽle cliŽnten bezochten de boerderij.
verder lezen >>>  

VVD wil PGB in zorgverzekeringswet

4 juli 2005 - Debat over invoering nieuwe zorgwet
DEN HAAG - Chronisch zieken en gehandicapten moeten ook in de zorgverzekeringswet een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen krijgen. Dat stelt de VVD. Tweede-Kamerlid Schippers wil hiervoor een amendement indienen. Vandaag praat de Kamer de hele dag over de invoering van de zorgverzekeringswet die minister Hoogervorst volgend jaar wil invoeren.


verder lezen >>>  

Prijsuitreiking beste leerwerkbedrijf

23 juni 2005 - Leerwerkboerderij De Wettering uit Alphen aan de Maas is in de prijzen gevallen! Elk jaar organiseert Aequor de prijsuitreiking voor het Beste Opleidingsbedrijf van 2005. Dit kan wel worden gezien als een kroon op het werk. De Wettering ging naar huis met de prijs als beste leerwerkbedrijf in de sector Veehouderij!
Website van Aequor >>>  

Voorlopige versie Risico-inventarisatie & evaluatie

7 juni 2005 - Het Landelijk Steunpunt voor Landbouw en Zorg heeft een Risico-inventarisatie en ?evaluatie ontwikkeld, kortweg de RI&E. Deze RI&E is speciaal gericht op zorgboerderijen. Momenteel wordt er door het Steunpunt aan gewerkt om de zorgboeren RI&E als branche-erkend vastgesteld te krijgen. Zodra hier meer bekend over is, zal dit vermeld worden op de website. Tot die tijd stelt het Steunpunt een voorlopige versie op papier beschikbaar. Deze versie kost 12,50 euro en u kunt deze bestellen het Steunpunt E-mail: gerda@landbouwzorg.nl

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw en Zorg

12 april 2005 - Nieuwsbrief nummer 5 van Steunpunt Landbouw en Zorg
verder lezen >>>  

Handboek Landbouw & Zorg vernieuwd

1 maart 2005 - Het nieuwe Handboek Landbouw en Zorg versie 4 is klaar!!
Het Handboek bevat allerhande informatie over de opzet en organisatie van een zorgboerderij. Vooral bedoeld voor startende en bestaande zorgboerderijen.
Dit handboek bevat praktische informatie over zorgboerderijen voor zowel (zorg)boeren als zorginstellingen. Het handboek is te bestellen bij het Steunpunt of hier te downloaden.
LET OP: Het downloaden van het bestand kan op uw computer enige tijd in beslag nemen, wacht dit even rustig af (tot maximaal 2 minuten).
Download Handboek Landbouw & Zorg >>>  

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw en Zorg

8 februari 2005 - Nieuwsbrief nummer 4 van Steunpunt Landbouw en Zorg
verder lezen >>>  

AIO gezocht door Wageningen Institute of Animal Science

14 december 2004 - Project title: interaction between clients'wellbeing and health and farm values at green care farms with emphasis on client-animal interactions.
Objective of the present PhD-project: to asses the effect of green care farm and specific farm values within the farm setting on health and wellbeing of clients.
 
Voor het volledige onderzoeksvoorstel en meer informatie kan contact worden opgenomen met Simon Oosting, projectleider/co-promoter (Wageningen University and Research centre, chair group Animal Production Systems).
E-mail: Simon.Oosting@wur.nl

Hendrix UTD wint prijs OndernemersCompliment 2004

7 december 2004 - Dinsdagavond 7 december reikte Samenleving & Bedrijf samen met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk - tijdens een feestelijke avond op evenementenschip Ocean Diva in Amsterdam - voor de vierde keer het OndernemersCompliment uit.
Dit Compliment is bedoeld voor bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn en kernkennis investeren in de samenleving en daarmee meerwaarde creŽren voor de samenleving, voor de eigen medewerkers ťn voor het bedrijf.
Het OndernemersCompliment wordt uitgereikt op nationaal en lokaal niveau. Hendrix UTD ontving de derde prijs op lokaal niveau voor haar 'Klaar een Klus' project dat medewerkers in de gelegenheid stelt om als team gedurende een dag op een zorgboerderij allerhande klussen te klaren.
'Een uniek project in de agrarische sector vanwege de maatschappelijke betrokkenheid ervan', aldus de jury.

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw en Zorg

23 november 2004 - Nieuwsbrief nummer 3 van Steunpunt Landbouw en Zorg
verder lezen >>>  

Centrum Indicatiestelling Zorg

15 oktober 2004 - De staatssecretaris van VWS heeft in het voorjaar van 2004 het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) aangewezen om de indicatiestelling bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) onder te brengen in ťťn landelijke organisatie.
Dat betekent dat het CIZ vanaf 1 januari 2005 als organisatie verantwoordelijk wordt voor de gehele indicatiestelling voor zorg die betaald wordt uit de AWBZ. Het CIZ neemt die taken dan over van de regionale indicatieorganen die daar onder gemeentelijke regie in 2004 nog verantwoordelijk voor zijn. De indicatiestelling blijft op lokaal niveau uitgevoerd en in gemeenten waar integraal wordt geÔndiceerd voor wonen-zorg-welzijn (o.a. de Wvg) wordt dat als het aan het CIZ ligt, voortgezet. Ook in gemeenten waar dat nu niet het geval is blijft dat het streven.
Onlangs is de website van het CIZ gelanceerd. Op www.ciz.nl kunt u meer lezen over het CIZ.

Boer zorg dat je boer blijft!

1 oktober 2004 - Op 28 september j.l. is het rapport 'boer zorg dat je boer blijft !' gepresenteerd. In het rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de specifieke waarden van een bedrijfsmatige zorgboerderij.
Als succesfactoren van een bedrijfsmatige zorgboerderij worden onder meer genoemd de aanwezigheid van de boer, de bedrijfsvoering, sociaal netwerk en 'echt werk'. Het volledige rapport is te downloaden vanaf www.wur.nl/wewi.
Door het Steunpunt is op basis van dit rapport een brochure gemaakt met daarin een aantal aandachtspunten voor zorgboeren. Deze brochure is vanaf deze site te downloaden.
Download de brochure >>>  

Hulpverleningsplan in jeugdzorg vanaf 2005 verplicht

27 september 2004 - De jeugdzorg moet jongeren en hun ouders beter helpen. Volgens staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS) kan dat onder andere door zorgaanbieders te verplichten om met kwaliteitssystemen en met hulpverleningsplannen te gaan werken.
Dat staat in het nieuwe landelijke beleidskader jeugdzorg, die de staatssecretaris donderdag naar de kamer heeft gestuurd.
Ross-van Dorp legt de nadruk in het nieuwe beleidskader, dat per 1 januari 2005 ingaat, op de kwaliteit en effectiviteit van zorg. Zowel bureaus jeugdzorg als zorgaanbieders moeten vanaf die datum met kwaliteitssystemen gaan werken. Kinderen krijgen hierdoor betere jeugdzorg. Bovendien kunnen met hetzelfde geld meer kinderen geholpen worden.
Ross wil verder dat aanbieders voor alle cliŽnten een hulpverleningsplan maken. Hierdoor is voor cliŽnt en ouders duidelijk hoe het hulpverleningstraject eruit ziet.
Voor meer informatie zie www.minvws.nl

Nieuwsbrief Steunpunt Landbouw en Zorg

14 september 2004 - Nieuwsbrief nummer 2 van Steunpunt Landbouw en Zorg
verder lezen >>>  

Contracteerplicht zorgkantoren opgeheven

1 september 2004 - Tot nu toe waren zorgkantoren op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verplicht met elke toegelaten instelling in het werkgebied een contract te sluiten. Producten kunnen echter per aanbieder verschillen, evenals de prijs per functie. Als de zorgkantoren willen selecteren op kwaliteit en prijs van de zorg, dan moeten zij ook de vrijheid hebben om tussen aanbieders te kiezen en met bepaalde aanbieders geen contract te sluiten, is de gedachte van VWS.
verder lezen >>>  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

1 september 2004 - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een nieuwe wet waarin geregeld wordt dat gemeenten een brede verantwoordelijkheid krijgen voor de ondersteuning van hun burgers. Met de invoering van de WMO wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen 'zorg' en 'maatschappelijke ondersteuning'. Zorg valt na de invoering van de WMO onder de AWBZ en behelst alleen nog de langdurige zorg voor chronisch zieken, gehandicapten, chronische psychiatrische patiŽnten en ouderen. Maatschappelijke ondersteuning valt straks onder de nieuwe WMO en gaat over de ondersteuning en begeleiding die het mensen mogelijk moet maken om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen.
verder lezen >>>  

Persbericht: Natuur en gezondheid

9 juni 2004 - Door de Gezondheidsraad en de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) is de publicatie 'Natuur en Gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden' uitgebracht. In het persbericht wordt de inhoud ervan kort geschetst. De volledige publicatie is te downloaden vanaf de website www.rmno.nl.
Persbericht 'Natuur en gezondheid' >>>  
<<< actueel nieuws