Stichting De Boerderij, Emmeloord
Zorgboerderij  Lyts Botniahiem te Damwoude, Damwoude
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Zorgboerderij 'Klaterspeel', Maarheeze
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Miklath, Enter

Landbouw

BELEID EN ORGANISATIE

Biologica
Biologica: de beleids- en promotie-organisatie voor biologische landbouw en voeding

Ministerie van LNV
De site van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

Netwerk Plattelandsontwikkeling
Netwerk Plattelandsontwikkeling (voorheen LEADER+ netwerk Nederland) is een landelijke organisatie voor plattelandsontwikkeling. Het netwerk ondersteunt initiatiefnemers, gebiedscommissies en overheden in gebieden in het hele land met kennis over plattelandsontwikkeling.PLATTELAND(SVERNIEUWING)

Innovatienetwerk platteland
Ontmoetingsplaats voor de vernieuwers van de landbouw en het platteland.

Nieuw Platteland
Deze site is bedoeld als koepel voor regionale sites over plattelandsvernieuwing.

Platteland Pagina
Via deze pagina heeft u de keus om door te linken naar interessante sites over onder andere adviesorganisaties, subsidies en plattelandsvernieuwing in het algemeen

Vrienden van het platteland
Site vol nieuwtjes, wetenswaardigheden en activiteiten op het Nederlandse platteland.

OVERIG

Agriholland
Een site met een breed aanbod aan informatie voor de agri- en foodsector.

Taskforce Multifunctionelelandbouw
De multifunctionele landbouw speelt vanuit haar agrarische identiteit op een unieke manier in op de groeiende vraag naar rust, ruimte en plattelandsbeleving. De sector verbindt de maatschappij met het platteland en verbindt ook agrarische ondernemers met de maatschappij.