Miklath, Enter
'De Doornhof', Rockanje
Kwekerij 'De Sleutelbloem'., Noorden
Zorgboerderij Berne Wille, Tzum
Stichting Zorgboerderij de Mare, Westervelde
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Home            

Fondsenbeheer Landbouw en Zorg

Zoekt u financiering voor uw project waarbij landbouw en zorg een sterke combinatie vormen? Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg (SFLZ) biedt financiële ondersteuning om een kwalitatief sterke landbouw- en zorgsector te ontwikkelen! Bovendien stelt het bestuur (waarin ervaren professionals zitten) graag kennis en expertise beschikbaar en helpt u bijvoorbeeld om samenwerkingsverbanden te verbeteren.

De stichting is op drie niveaus actief:
  1. Boerderijniveau: ondersteuning van innovaties die gericht zijn op het verbreden en verdiepen van het dienstenpakket voor nieuwe doelgroepen.
  2. Regioniveau: stimulering van samenwerkingsverbanden tussen zorgboeren onderling en met zorginstellingen
  3. Landelijk niveau: ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling gericht op kennis, innovatie en draagvlak.
 
Voorafgaand aan het verstrekken van een financiering wordt een project uitgebreid geanalyseerd om de potentiële maatschappelijke impact, het ondernemerschap, de financiële onafhankelijkheid en dergelijke te beoordelen. Door middel van een bezoek voor de toekenning en tijdens de uitvoering van het project wordt de voortgang van een project getoetst.

U kunt een verzoekt tot financiering indienen wanneer uw project:
  • Matcht met doelstelling van SFLZ
  • Ondernemerschap ademt
  • Onze visie deelt op de toekomst en werkwijze
  • Breedgedragen wordt en eventueel medegefinancierd
  • Een goede balans houdt tussen zowel landbouw als zorg en welzijn

Naast deze criteria moet het project duidelijk maatschappelijke impact realiseren. Klik op www.fondslandbouwenzorg.nl/aanvragers voor de specifieke criteria.

Wanneer u een aanvraag wilt indienen kunt u deze sturen naar info@fondslandbouwenzorg.nl.
 
We zien uit naar uw aanvraag!

« terug