Stichting 't Heuveleind, Zeeland
De Breedijk Hoeve, Amsterdam
Zorgtuinderij Buitenkans, Hillegom
Zorgproject 'de Wilgenhoek', Rockanje
'De Doornhof', Rockanje
Boerderijproject de Klompenhoeve, Egmond a/d Hoef

Folders en brochures

De 7 kernkwaliteiten van de Zorgboerderij

 Maak kennis met de 7 helende kwaliteiten van de zorgboerderij. Of beter nog, kom eens langs. Wij komen graag met geïnteresseerden - in welke vorm dan ook -in gesprek.
Klik hier voor de brochure!

De rol van zorgboerderijen in het leven van deelnemers

Deelnemers/clienten van de zorgboerderij geven hun visie op de rol van de zorgboerderijen in hun persoonlijke leven.
 
Onder de titel 'Je hoort erbij en bent welkom' kijkt u mee door de ogen van de ervaringsdeskundigen, hoe zij positief kritisch hun verblijf op de zorgboerderij ervaren.
 
Vragen over het effect van het verblijf op de zorgboerderij op het proces van herstel, participatie en re-integratie worden door clienten/deelnemers met een achtergrond in de psychiatrie en/of verslavingszorg openhartig beantwoord.
 
Die persoonlijke ervaringen en hun visie op de kwaliteit van de zorgboerderij zijn door de clienten/deelnemers(de Ambassadeurs) als vorm van begeleiding uitgewerkt in deze publicatie.
 
Het doel dat de schrijvers, de Ambassadeurs van de zorglandbouw, willen bereiken is om collega`s, ambtenaren en indicatiestellers een handvat te bieden om met elkaar in gesprek te gaan over het grote belang van zorgboerderijen voor het persoonlijke leven van mensen met een zorg(hulp)vraag. 
 
Klik hier voor de brochure.

Beschermd Buitenleven

Vijf zorgboeren over wonen op zorgboerderijen
 
Het Ďin huis halení van mensen met een zorgvraag is een stap die je niet zo maar zet. Die moet heel goed overwogen worden. Belangrijk is van te voren al inzicht te hebben in wat er allemaal bij komt kijken. Wat zijn succes- en faalfactoren, welke randvoorwaarden zijn van belang, welke investeringen zijn er mee gemoeid? Dit boek geeft hier inzicht in via de ervaringen van vijf zorgboeren(gezinnen). Zij komen aan het woord over hun aanpak en ervaringen. Bij elk verhaal is er aandacht besteed aan de motivatie om met wonen te starten, de selectie van bewoners, de begeleiding van de bewoners, het realisatieproces, de kosten en baten, het belang van netwerken en samenwerken en de gevolgen voor gezin en omgeving. In een kader bij elk hoofdstuk
wordt op een aantal van deze themaís dieper ingegaan.
 
Klik hier om het rapport te downloaden

Kengetallen Landbouw en Zorg

Bijna een jaar geleden is gestart met het project Kengetallen Multifunctionele
Landbouw. Doelstelling is om op basis van concrete gegevens ondernemers
inzicht te geven in eigen resultaten en een eerste vergelijking binnen de
sector. Concrete gegevens: zowel kwantitatief, inhoudelijk als op basis van de
harde (financiele) informatie uit de accountantsrapporten. Het resultaat? Een
individuele rapportage die door ondernemers als boeiend en stimulerend wordt
gezien! In deze brochure leest u meer over ervaringen en eerste uitkomsten uit
de landbouw en zorg.
Kengetallen Landbouw en Zorg 2011 (695kB)

Effecten van Zorglandbouw

 • Wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van zorgboerderijen voor cliŽnten
 • Deze brochure biedt een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van zorglandbouw. Sommige studies zijn meer algemeen van aard, andere kijken naar de effecten voor een specifieke doelgroep zoals ouderen met dementie, jongeren met gedragsproblemen of mensen met een verslavingsprobleem.
 • Deze brochure is een uitgave van de Taskforce Multifunctionele Landbouw,
  in samenwerking met Plant Research International/Wageningen UR, Trimbosinstituut
  en Praktikon/Radboud Universiteit.
 • Ir. Marjolein Elings, Plant Research International, Wageningen UR
 • Uitgave juni 2011
 
klik hier om het rapport te downloaden.
klik hier om de bijbehorende factsheets te downloaden.
 

De cliŽnt centraal

 • De inzichten in wat cliŽntgecentreerde zorg betekent, kunnen u helpen dit op uw zorgboerderij zo goed mogelijk uit te voeren. Tevens komen de hierbij benodigde vaardigheden aan bod. Dit met voorbeelden van hoe u dit concreet kunt toepassen in uw rol als zorgverlener. Ook geeft het informatieblad een aantal suggesties voor hoe u tot uiting kunt brengen dat op uw zorgboerderij de cliŽnt centraal staat.
 • Dit Informatieblad is ontwikkeld in het kader van het Voorlichtingsproject Zorglandbouw. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt uitgevoerd door de ZLTO met Arvalis en LTO Noord Advies.
 • Advies. Auteur Maurice van Valkenburg ZLTO Projecten Mei 2010

 • Informatieblad voor zorgboerderijsector over client centraal (495kB)

  Omgang met agressie

 • Het informatieblad gaat met name over
  -          het inschatten van risicoís
  -          de door u te gebruiken houding en vaardigheden
  Dit met praktische tips voor hoe om te gaan met (dreigend) agressief gedrag van cliŽnten mocht u hiermee geconfronteerd worden.
 • Dit Informatieblad is ontwikkeld in het kader van het Voorlichtingsproject Zorglandbouw. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt uitgevoerd door de ZLTO met Arvalis en LTO Noord Advies.
 • Auteur Derk Pullen, LTO Noord Advies Mei 2010

 • Informatieblad voor zorglandbouwsector over omgang met agressie (478kB)

  Wat MEE kan betekenen

 • Op de eerste plaats is het nuttig om te weten wat MEE voor uw cliŽnten kan betekenen zodat u hen zo goed mogelijk kan informeren. Tevens komt aan bod hoe is te zorgen dat MEE uw zorgboerderij naar voren brengt wanneer dit aansluit bij de hulpvraag van een cliŽnt. Ook gaat het informatieblad in op hoe MEE u verder kan helpen bij vragen over een cliŽnt en met vaardigheidstrainingen voor cliŽnten ter ondersteuning van uw aanbod. Met de diverse inhoudelijke informatie die MEE verstrekt in de vorm van materiaal en bijeenkomsten kunt u eveneens uw dienstverlening optimaliseren.
 • Dit Informatieblad is ontwikkeld in het kader van het Voorlichtingsproject Zorglandbouw. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt uitgevoerd door de ZLTO met Arvalis en LTO Noord Advies.
 • Auteur Maurice van Valkenburg ZLTO Projecten Mei 2010

 • Informatieblad voor zorgboerderijsector over MEE (378kB)

  Informatie en expertise m.b.t. cliŽntproblematiek

 • Heeft u behoefte om meer inzicht te hebben in hoe om te gaan met de volgende type cliŽntproblematiek:
  -          Autisme
  -          Ontwikkelingsstoornissen waaronder ADHD, Asperger en PDD-NOS bij kinderen
  -          Dementie
  -          Niet aangeboren hersenletsel
  Het informatieblad wijst u de weg naar waar u terecht kunt voor nadere informatie en met uw vragen hieromtrent. Ook is aangegeven welke experts u, al dan niet met collega-zorgboer(inn)en, uit kunt nodigen voor een gesprek en/of presentatie om uw deskundigheid op een bepaald vlak te verbeteren.
 • Dit Informatieblad is ontwikkeld in het kader van het Voorlichtingsproject Zorglandbouw. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt uitgevoerd door de ZLTO met Arvalis en LTO Noord Advies.
 • Auteur Mariska van Koulil, ZLTO Projecten Januari 2010

 • Informatieblad voor zorglandbouwsector over expertise mbt client (365kB)

  Veranderingen in het zorgstelsel

  • Dit informatieblad zijn voor zorgboerderijen de belangrijkste zaken op een rij gezet. Hierbij wordt ook een beeld gegeven van op welke gronden cliŽnten in aanmerking komen voor een indicatie Begeleiding. Tevens gaat het in op de tarieven voor dagbesteding vanuit de AWBZ in 2010.  Aan bod komen verder de nieuwe kansen die de in 2009 doorgevoerde veranderingen in het zorgstelsel voor zorgboerderijen kan bieden. Het informatieblad bevat veel relevante doch complexe materie. Tussendoor treft u diverse tips en ideeŽn.
  • Dit Informatieblad is ontwikkeld in het kader van het Voorlichtingsproject Zorglandbouw. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en wordt uitgevoerd door de ZLTO met Arvalis en LTO Noord Advies.
  • Auteur Mariska van Koulil, ZLTO Projecten Januari 2010
  Informatieblad voor zorglandbouwsector over veranderingen in zor (441kB)
   
  Thuis op de zorgboerderij - Handreiking kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

  • Deze brochure informeert zorgboeren en andere geÔnteresseerden over
   onderwerpen die bij permanent verblijf van ouderen met dementie van belang zijn.
  • Uitgave van de Taskforce Multifunctionele Landbouw, februari 2010
  • Folder kunt u hieronder gratis downloaden 
  verder lezen »  
   
  Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009

  • Deze brochure biedt u een overzicht van alle bestaande regelingen voor mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd. U leest welke regelingen er zijn, hoe ze Ďwerkení en waar u terecht kunt voor een aanvraag of meer informatie.
  • Uitgave van: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van FinanciŽn/Belastingdienst 
  16BR2008G077 ik heb wat, krijg ik ook wat (514kB)
   
  De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is per 1 januari 2009 veranderd
  • In deze uitgave worden de belangrijkste wijzigingen in AWBZ uitgelegd
  • uitgave van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Februari 2009
  CIZ_AWBZ_leaflet_20090206 AWBz wijzigingen (73kB)
   
  CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2009
  • Wanneer mensen aanspraak willen maken op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is het CIZ de instelling die besluit of deze aanspraken gehonoreerd kunnen worden. Het CIZ neemt deze besluiten op basis van
   de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2009 van het ministerie van VWS.
   Het ministerie van VWS heeft onlangs de nieuwe Beleidsregels indicatiestelling AWBZ bekend gemaakt. Dit gebeurt in een ministeriŽle regeling met acht bijlagen. Om de aanspraken beter toepasbaar te maken voor de indicatiestelling, heeft het CIZ deze bijlagen uitgewerkt vanuit het perspectief van de indicatiestelling. Deze uitwerking, de CIZ Indicatiewijzer, is een toelichting op de bijlagen bij de nieuwe Beleidsregels. De Beleidsregels en de CIZ Indicatiewijzer gaan in op 1 januari 2009.
  • Uitgave van het CIZ, December 2008
  • Folder kunt u hieronder downloaden
  verder lezen »  
   
  Zorgzwaartescorelijst - versie 3.0
  • In deze notitie wordt de zorgzwaartescorelijst gepresenteerd. Deze wordt gebruikt bij de scoring van alle AWBZ-verblijfscliŽnten naar zorgzwaartepakketten.
  • uitgave van HHM, 21 oktober 2008
  0-_tcm19-177714 (340kB)
   
  Een leven lang leren voor mensen met een verstandelijke beperking
  • In deze publicatie staan ervaringen en praktische tips van deelnemers, docenten, begeleiders en coŲrdinatoren aan het gelijknamige project.
   Auteur: N. Heeringa e.a.
  • Te bestellen bij De Lichtenvoorde, tel. 0544 371130 of via info@delichtenvoorde.nl
  • ISBN 90-5957-285-8
  • Kosten: Ä 12,50
   
  Tips voor arbeidsintegratie van mensen met verstandelijke beperking
  • Brochure 'meer doen met mogelijkheden' geeft adviezen over de aanpak van arbeidsintegratie van mensen met verstandelijke beperking.
  • Te bestellen bij Andrepak, tel. 070 3590720 of via nizw@adrepak.nl
  • ISBN 90-5957-288-2
  • Kosten: Ä 9,75
   
  In de kiem aanwezig...
  • Kansen op samenwerking tussen de agrarische sector, jeugdzorg, arbeidsreintegratie, gehandicaptenzorg en GGZ in Noordoost-Brabant.
   Uitgave van PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling (januari 2004)
   Auteur: S. van Erp (PON) en T. Beeksma-Rotmensen (DLV Groen en Ruimte).
  • Te bestellen bij het PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling, telefoon 013 5351535 of via pon@pon-brabant.nl
  • Kosten: Ä 8,00
   
  Kinderopvang op de boerderij(kopie)
  • Brochure over alle aspecten van kinderopvang op de boerderij, bijvoorbeeld het bestemmingsplan, het verkrijgen van een milieuvergunning, veiligheid en hygiŽne op het boerenbedrijf en de wetgeving kinderopvang.
   Bedoeld voor boeren die serieus overwegen te starten met kinderopvang op de boerderij. Uitgave van Stimuland Overijssel.
  • Te bestellen bij Stimuland via info@stimuland.nl
  • Kosten: Ä 3,00
   
  Thuishuis
  • Folder over kleinschalige kinderopvang op het Groningse Platteland
   Uitgave van CMO Groningen
  • Te bestellen bij CMO Groningen, Paula Hellinga tel. 050 5770101, e-mail: ep.hellinga@thuishuis.info
   
  bodemzorgboerderij09 (2) (107kB)