Boerderij Gouda, Gouda
Zorgboerderij 'Levensvreugde', Den Hout
Zorgboerderij den Urling, Oeffelt
Zorgboerderij 't Memelink, Haarlo
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Stichting 't Heuveleind, Zeeland

Wat doen we

Doelstelling en financiering

De Federatie  Landbouw en Zorg is een loket voor alle vragen over landbouw en zorg en verzamelt en verspreidt informatie. Ook brengen wij landbouw- en zorgpartijen bij elkaar en stimuleren hen tot samenwerken. Tenslotte wil de Federatie Landbouw en Zorg nieuwe ontwikkelingen aanjagen en oplossingen voor praktische problemen aandragen.

Landelijke coŲrdinatie

Het gaat goed met het fenomeen zorgboerderij. Toch is er nog veel te doen. Zo verdienen zorgboerderijen meer promotie en vragen de toekomstige financieringsmogelijkheden (WLZ, WMO, gemeenten) veel aandacht. Boeren krijgen als zorgbedrijf te maken met allerlei belemmerende regelgeving. Ook vragen nieuwe doelgroepen, zoals ouderen, jongeren uit de jeugdzorg of mensen met een burn-out, veel tijd en investering. Veel van genoemde zaken moeten lokaal of regionaal worden opgelost door regionale verenigingen en stichtingen ed. van zorgboeren, door zorginstellingen, zorgkantoren en bijvoorbeeld MEE's. Een aantal zaken kan echter beter landelijk gecoordineerd worden aangepakt. Hiervoor staat de Federatie Landbouw en Zorg.

Belangrijkste uitgangspunten

Voor iedereen
De Federatie Landbouw en Zorg is er voor iedereen met interesse voor Landbouw en Zorg, voor hen die op welke manier dan ook willen bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Daarbij kan het gaan om deelnemers van de zorgboerderij, cliŽnten/cliŽntenorganisaties, patiŽnten- en ouderverenigingen, landbouworganisaties, zorginstellingen, banken, zorgverzekeraars, boeren, beleidsmakers, etcetera. 
 
Ondersteuning van zorgboeren en initiatiefnemers
De laatste jaren is er veel behoefte aan deze nieuwe variant in de zorg en deze nieuwe vorm van landbouw. Het aantal zorgboerderijen stijgt. Maar er zijn nog allerlei aandachtspunten/uitdagingen waar zorgboeren in de praktijk tegenaan lopen (financiering, regelgeving, verzekeringen, kwaliteitsbewaking).
 
Expertisecentrum
In de eerste plaats fungeert De Federatie Landbouw en Zorg als expertisecentrum. Het is een aanspreekpunt voor mensen en organisaties met vragen over zorgboerderijen. De Federatie Landbouw en Zorg verzamelt informatie en maakt deze toegankelijk voor anderen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat niet iedereen opnieuw 'het wiel uitvindt'.
 
Strategische taak
De Federatie Landbouw en Zorg heeft ook een strategische taak. Het onderhoudt contacten met vele mensen en organisaties op het vlak van landbouw en zorg. Hierdoor heeft de Federatie Landbouw en Zorg overzicht over de stand van zaken in Nederland en kan het signaleren waar knelpunten en kansen liggen. Vaak zijn het zaken die het beste op landelijk niveau kunnen worden opgepakt (onbekendheid, belemmerende regelgeving, kwaliteitsborging). De Federatie Landbouw en Zorg heeft de opdracht deze items ter hand te nemen en bij relevante partijen aan te kaarten. Verder zorgt de Federatie Landbouw en Zorg voor landelijke promotie van het fenomeen zorgboerderij en (bestuurlijk) draagvlak. 
  
Werk op landelijk niveau
De Federatie Landbouw en Zorg doet alleen dingen die het beste op landelijk niveau kunnen gebeuren. Wat lokaal of regionaal kan, moet daar ook gebeuren. Het werk van de Federatie Landbouw en Zorg moet daar iets aan toevoegen. De behoeften uit de dagelijkse praktijk van de zorgboerderij vormen het uitgangspunt.

Visie op Kwaliteit

 
  • De Federatie Landbouw en Zorg heeft als doelstelling 'te bewerkstelligen dat professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg op zorgboerderijen tot stand komt'.
  • 'En de geboden zorg toetsbaar en transparant maakt'
 
Dit betekent:
  • CliŽnt(perspectief) staat centraal; Vernieuwd kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen legt focus op cliŽnt, de klant(zorgboeren zijn ook ondernemers)
  • Hoogwaardige zorg op maat aan zorgvragers(deelnemers/cliŽnten)
  • Kwaliteitssysteem ontwikkelen dat de kwaliteit van de verleende zorg op cliŽntniveau 'ECHT' meet! Door met de cliŽnt hierover in gesprek te gaan.
  • Kwaliteit levert iets op voor cliŽnten/deelnemers en wordt beloond door cliŽnten/deelnemers (tevredenheid, meerwaarde, zelfmanagement), cliŽntorganisaties en financiers (Zorgverzekeraars, PGB-houders, Overheid)
  • Kwaliteit en rendement gaan 'hand in hand'