Landbouw en Zorg Pensioenfonds

Pensioenfonds

Het is belangrijk dat u bent aangesloten bij het juiste pensioenfonds. Daar gelden wettelijke regels voor. Onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn valt de werkgever die:
  • zorg verleent in de vorm van behandeling en/of verblijf en zijn inkomsten voor 50% of meer
    direct of indirect uit zorgverzekeringen of van de overheid verkrijgt, of
  • zich voor meer dan 50% van zijn inkomsten bezighoudt met sociale activering (het bevorderen
    van arbeidsparticipatie van mensen met belemmeringen) en enig deel van zijn inkomsten direct
    of indirect ontvangt uit zorgverzekeringen of van de overheid.
 
Wilt u zeker weten of uw zorgboerderij valt onder Pensioenfonds Zorg en Welzijn en hoe u kunt
overstappen? 
 
Kijk dan op www.pfzw.nl/werkgevers of bel met de PFZW-werkgeversdesk via (030) 277 33 22. Wij zijn open op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.
 
Als uw zorgboerderij onder Pensioenfonds Zorg en Welzijn valt, zal met u worden bezien hoe een soepele aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn gerealiseerd kan worden.

www.pfzw.nl
PFZW verzekert ruim twee miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket.