Meldpunten

Meld je Zorg
In de problemen door de stelselwijzigingen in de ggz?
Zoekende in het woud van regels in de AWBZ, ZVW en WMO?
Kijk dan op www.meldjezorg.nl

Meld uw klacht bij inspectie gezondsheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil structurele problemen en tekortkomingen in de gehandicaptenzorg opsporen. CliŽnten en hun vertegenwoordigers kunnen sinds 1 september met hun klacht terecht bij een speciaal daarvoor ingesteld meldpunt.

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via:
T. 088 120 50 50 (lokaal tarief)
E. meldpuntgz@igz.nl
I. www.meldpuntgehandicaptenzorg.nl