Vragen omtrent kwaliteitssysteemversie 4.1

In deze FAQ zullen de vragen rond de introductie en het gebruik van het kwaliteitssysteem versie 4.1 worden gepubliceerd.

HOOFDSTUK 4 DOSSIERVORMING & PROCEDURES

Kan ik de medicijnverstrekking op de actielijst plaatsen?
Dit onderwerp is zo belangrijk dat dit niet op de actie lijst geplaatst mag worden. Voor een positieve evaluatie moet dit voldoende geregeld en beschreven zijn.
Wel mag u dit op de actielijst opnemen om de werkende procedure regelmatig opnieuw tegen het licht te houden en zo te verbeteren.

HOOFDSTUK 3 BEGELEIDINGSTRAJECT

Moet de inspraakmogelijkheid direct geregeld zijn?
Voor een positieve evaluatie dient inspraak door de deelnemers op het beleid van de zorgboerderij voldoende geregeld en vastgelegd te zijn.

Mag ik mijn deelnemersdossier door derden laten bewaren?
Ja dat kan. Het is goed voor te stellen dat een zorgboer het bewaren van dossiers uitbesteed. Privacy moet dan goed geregeld zijn dus: afgesloten kasten of bij digitaal bewaren goede regeling met wachtwoorden en wie tot welk deel van het dossier toegang heeft. De afspraken daarover moeten inderdaad zijn vastgelegd. Het omgaan met vertrouwelijke, persoons informatie en dossiers is vastgelegd in de wet bescherming persoonsgegevens en de archiefwet.

HOOFDSTUK 5 ORGANISTIE & BELEID

Mag ik de plattegronden van het noodplan zelf tekenen?
De plattegronden mag u zelf tekenen. Zolang de tekeningen duidelijke en goed leesbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden zoals deze in de de bijlage van de werkmap zijn genoemd.
Het doel is in hoofdlijnen dat iemand kan zien waar hij zich bevind, hoe uit het gebouw te komen, waar evt. de hulpmiddelen zich bevinden en waar te verzamelen.