Leden Federatie Landbouw en Zorg

De volgende organisaties zijn de leden van de Federatie

 • Vereniging BEZINN (site)
 • Vereniging Zorgboeren Overijssel (site)
 • Vereniging BEZIG (site)
 • Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland (site)
 • Vereniging Zorgboeren Rivierengebied (site)
 • LLTB (site)
 • ZLTO (site)
 • Vereniging Zorgboeren Zuid-Holland (site)
 • Stichting Zorgboeren Zuid-Holland (site)
 • Vereniging Utrechtse Zorgboeren (site)
 • Vereniging Zorgboerderijen Flevoland (site)
 • Stichting Landzijde (site)
 • LTO-Noord (site)
 • Coöperatie Boer en Zorg (site)
 • Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (site)
 • Stichting BEZINN (site)