Publicaties

Special Zorgboerderijen, NRC 21-09-2013

Op 21 september 2013 is in de NRC een special over zorgboerderijen verschenen.
Zorgboeren vitaliseren de zorg
 
Klik hier om de special als PDF te downloaden

Nieuwe concepten zorglandbouw

Op 19 januari 2012 is er door de Federatie Landbouw en Zorg in samenwerking met de Taskforce Multifunctionele Landbouw een special nieuwsbrief gemaakt over Nieuwe concepten in de Zorglandbouw.
 
Klik hier om de nieuwsbrief en de daarin genoemde artikelen te lezen.

Effecten van jeugdzorgboerderijen, tijdschrift orthopedagogiek

In Noord Brabant zijn individuele woonwerk trajecten op boerderijen ontwikkeld voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar met ernstige problemen. Er is sprake van problemen en ruzie in het gezin, de jongeren gaan niet meer naar school en ze hebben geen goede vrijetijdsinvulling. De jongeren verblijven een half jaar op de boerderij. Daarna volgt er nog een nabehandeling van een half jaar. De resultaten van de door de jongeren ingevulde vragenlijsten laten zien dat het traject met name een positief effect heeft op probleemgedrag en zelfwaardering en iets mindere mate op het coping-gedrag. De positieve veranderingen zijn ook een half jaar na afsluiting van de nabegeleiding nog zichtbaar. Uit de beoordelingen van de begeleiders blijkt dat er verbeteringen optreden in het contact met het gezin, schooluitval, politiecontact, gebruik van drugs, invulling van vrije tijd, welzijn, gedragsproblemen en zelfvertrouwen.
effectjeugdboerderijorthopedagogiekofficieel (398kB)