Wat doet Federatie Landbouw en Zorg?

Begin 2009 is het Steunpunt Landbouw & Zorg opgeheven. De producten en diensten, waaronder o.a. de websites landbouwzorg.nl en zorgboeren.nl en het kwaliteitssysteem zijn overgedragen aan een nieuwe organisatie, 'Stichting Verenigde Zorgboeren'. In december 2010 is de Federatie Landbouw en Zorg opgericht. Hierin zijn de regionale samenwerkingsverbanden van zorgboeren verenigd. Federatie Landbouw en Zorg zet de producten en diensten, voor de zorgboeren die bij haar leden zijn aangesloten, voort. 
Hieronder geven we op een aantal veel gestelde vragen een uitleg.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Kan ik het werkboek Kwaliteitssysteem nog downloaden vanaf de site?
Ja en u kunt deze ook alvast invullen. Als u een compleet ingevuld kwaliteitssysteem heeft, kunt u deze insturen naar  Federatie Landbouw en Zorg. Een evaluatie van uw kwaliteitsysteem wordt dan ingepland.
Voorwaarde is wel dat u bent aangesloten bij een van de leden van de federatie.

Moet ik nog wel jaarverslagen blijven maken?
Ja, dat blijft de verantwoordelijkheid van de zorgboer. De jaarverslagen worden door Federatie Landbouw en Zorg in behandeling genomen en zo snel mogelijk verwerkt.

HELPDESK

Kan ik nog wel gebruik maken van de helpdesk?
We proberen zoveel als mogelijk uw vragen te blijven beantwoorden. Op de site is veel van de gevraagde informatie te vinden. Federatie Landbouw en Zorg is telefonisch bereikbaar en u kunt uw vragen altijd via de mail stellen. Wanneer u een vraag per mail stelt maak de vraag dan zo concreet mogelijk en wanneer u al zorgboer bent geef dan ook graag uw boerderijnr. of naam en de plaats waar u bent gevestigd.

FACTURERING

Ik heb een factuur gehad voor Zorgboeren.nl. Blijft deze website wel bestaan?
Ja, deze site blijft bestaan onder de vleugels van de nieuwe organsisatie. De overeenkomsten voor deelname zijn overgenomen. Dat zal geen gevolgen hebben voor de factuur die u nu toegestuurd heeft gekregen. Voor de facturen van 2009 en verder zal er echter wel BTW in rekening worden gebracht.