Zorgboerderij 'Westbroek', 't Harde
Wijnen perkplanten/zorgtuinderij, Someren
Stichting De Boerderij, Emmeloord
Boerderij Ophovenerhof, Sittard

Agenda

KORTE WERKCONFERENTIE IN DE REEKS ‘NIEUWE VERBINDINGEN’

VRIJHEIDSBEPERKING BIJ KLEINE ZORGINSTELLINGEN
 
Donderdag 4 december 2014 - 13.30 uur tot 17.15 uur
 
Kleine zorginstellingen die wonen, zorg, begeleiding en behandeling bieden aan cliënten met een pg-achtergrond, staan steeds meer voor de vraag hoe om te gaan met BOPZ-erkenning en vrijheidsbeperking. Het ‘wel of niet op slot doen van de deur’ is een onderwerp dat bij familie, mantelzorgers en medewerkers veel losmaakt.
Het specifieke kleinschalige karakter én de mogelijkheden van de locatie verhouden zich slecht tot vrijheidsbeperking, de nieuwe wet ‘Zorg en dwang’ is in aantocht en de inspectie volgt op de voet hoe kleine zorgorganisatie met de thema’s vrijheidsbeperking en kwaliteit van leven omgaan.
BRUG biedt u graag de gelegenheid kennis op te doen rond ‘Zorg en dwang’ bij kleine zorginstellingen, ervaringen uit te wisselen en in gesprek te gaan met deskundigen op het thema. Inleidingen, muziek en monoloog vormen de input voor het gesprek aan drie thematafels, waarlangs u na de pauze rouleert.
Deze werkconferentie wordt ondersteund door de Coöperatie Boer & Zorg.
 
Klik hier voor meer informatie